השוואה פרגמטית בין מקור ותרגום לכתוביות בשלושה דיאלוגים מתוך הסרט הפצוע האנגלי

השוואה פרגמטית בין מקור ותרגום לכתוביות בשלושה דיאלוגים מתוך הסרט הפצוע האנגלי

Year: 
Author: 
סידר (פרידמן) טלי
Foreign Author name: 
Cedar (Freedman) Talli