מטפורות בנושא תרגום כפי שנאמרו או שנכתבו על ידי מתרגמים צרפתיים בחמישים השנים האחרונות

Year: 
Degree: 
Student: 
Student's foreign name: 
תקציר בלועזית: