עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון סטודנט מנחה
2009 המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה: ייחוד פרגמטי בלשונו של הגיבור - השוואת מקור ותרגום MA בן-דוד מור ויצמן אלדעה
2009 הוראת מיומנויות התרגום בבית הספר התיכון והשפעותיה על מיומנות הקריאה בשפה השניה ועל המודעות המטה לשונית. MA אלמוג רותי
2009 הנגשת שירותי בריאות למיעוטים לשוניים: שירות המתורגמנות "קול לבריאות" כמקרה מבחן Ph.D שוסטר מיכל שלזינגר מרים
2008 התרגום כאמצעי לקידום מודל שירי: ניתוח תרגומו של דורי מנור ל"פרחי הרע" של בודלר במסגרת תיאוריית הרב-מערכת MA לוי מלינסקי ליאורה ויסברוד רחל
2008 מילות קריאה ותפקידיהן בספרות הרוסית ובתרגומיה לעברית MA זילברמן (צירלין) אדל ויסברוד רחל
2008 תרגום דיאלקטים בספר "האקלברי פין" מאת מארק טוויין MA אופק אוסנת ויסברוד רחל
2008 מתורגמנות בתי משפט מטעם מדינת ישראל: בחינה ביקורתית של רמת המקצועיות MA סבניה-גבריאל נרי מוריס רות
2008 שימוש בלועזית בטקסטים עבריים:מחקר השוואתי בין עברית כשפת מקור לעברית מתורגמת MA לנג ברכה שלזינגר מרים
2008 כיווניות ואופנות בתרגום בעל-פה: תרגום משפה ג' כמקרה מבחן בקרב סטודנטיות לתרגום MA פיליפוב סווטלנה שלזינגר מרים
2008 תרגום האמצעיים הפואטיים ברומן לוליטה מאת ולדימיר נבוקוב MA רייב גלי שלזינגר מרים