עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון סטודנט מנחה
2011 הנושאים המרכזיים בספרה של הארייט ביצ'ר סטו "אוהל הדוד תום" ובתרגומיו לעברית וביטוים באיורים MA משה הדס ויסברוד רחל
2011 תעביר בתוך השפה והספרות האנגלית: יצירות בעקבות jane eyre כמקרה מבחן. MA קמינסקי חנה ויסברוד רחל
2011 הפולמוס סביב שמות פרטיים, מחסרים ותחדישים בתרגומים לעברית של שר הטבעות כביטוי לחילופי נורמות MA אברם אנקה גבריאלה ויסברוד רחל
2011 עקבות ההביטוס בתרגום: כיצד משתקפות זהויותיהם של מתרגמי ספרי מחמוד דרוויש לעברית בתרגומיהם MA סילברמן נתנאל עמית-כוכבי חנה
2011 "אם אין מתיקות בתחתית הפאי, למי אכפת מהקישוט?" על תרגום אוכל ותרבות האוכל בחמישה רומנים ובתרגומיהם לעברית MA עובדיה טליה ויסברוד רחל
2010 השונה והדומה בתרגום משחקי מילים לכתוביות ולדיבוב בסרטים מצוירים MA סתו לב-רן נירה שלזינגר מרים
2010 אירוניה והומור בסירה אחת: היחס בין מערך המשתתפים לבין אירוניה והומור ב-Three Men in a Boat לג'רום ק' ג'רום, והשפעתו על שלושה מתרגומיו לעברית MA פרידמן-סידר טלי
2010 השפעת האמריקניזציה של התרבות הישראלית על התרגום הספרותי מאנגלית לעברית במחצית השנייה של המאה ה-20 MA רובינשטיין דינה ויסברוד רחל
2009 האפוס הלאומי הגאורגי עוטה עור הנמר מאת שותא רוסתוילי בתרגום לעברית של בוריס גפונוב - היבטים סגנוניים וספרותיים MA שרמן מאקה עמית-כוכבי חנה
2009 מיכאל שלי לעמוס עוז: הדימוי הציבורי כרכיב מפתח בשיח שבין חנה למיכאל - השוואת מקור לתרגום MA בן-ארי זהר ויצמן אלדעה